igr predstavlja viziju „Otok Krk – prvi otok sa nultom emisijom stakleničkih plinova u Sredozemlju“

Vjerni igr sloganu “Oblikovati budućnost”, dajemo svoj doprinos globalnoj energetskoj prekretnici na mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima. U prošloj godini su igr d.o.o. i igr AG, zajedno s komunalnim poduzećem otoka Krka „Ponikve Krk d.o.o“. i svim jedinicama lokalne samouprave na otoku Krku, oblikovale novu budućnost otoka Krka. Uz potporu njemačkog Saveznog ministarstva za zaštitu okoliša, prirode i nuklearnu sigurnost izrađena je „Interdisciplinarna strategija nulte emisije stakleničkih plinova za integrirani održivi razvoj otoka Krka” za razdoblje od 2012. – 2030.. Cilj ove strategije je inicirati racionalno korištenje energije, povećanje energetske učinkovitosti, te pokrivanje preostalih energetskih potreba sukcesivno putem obnovljivih izvora energije. igr realizacijom određenih projekata podržava predstavnike otoka Krka u ostvarivanju njihove osmišljene vizije.