PwC Hrvatska sponzor panela na Rexpo 2014.

Međunarodna konzultantska kuća PwC Hrvatska sponzor je panela o EU fondovima u turizmu: Strukturni i investicijski fondovi EU u turističkim projektima, koji će se održati prvog dana sajma Rexpo 2014., 11. studenog u 9:00 sati.

Na panelu će, osim Marina Hrešića, stručnjaka za EU fondove iz PwC Hrvatske, sudjelovati dr. sc. Jakša Puljiz, zamjenik ministra MRRFEU, Želimir Kramarić, pomoćnik ministra turizma, Viktor Šegrt, Joze Tomaš, direktor hotela Park te Marijana Samardžić Novoselec iz tvrtke Razbor.