Direktori HBOR-a, EBRD-a i IFC-a, uz potpredsjednika Vlade Grčića na panelu

Na kraju prvog dana sajma REXPO Adriatic 2014., u utorak 11. studenog u 17:00 sati, održan je panel o finacijskim aspektima investicija. Na penelu su sudjelovali Vladimir Kristijan, predsjednik Uprave, HBOR, Vedrana Jelušić Kašić, Country Director, EBRD, Marco Sorge, Senior Investment Officer, IFC, te Branko Grčić, potpredsjednik Vlade RH za gospodarstvo i ministar, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.